Raport prezentuje wybrane inicjatywy wodne zrealizowane w krajach Afryki w latach 2018 – 2020 i mające swoje źródło w Polsce. Został sporządzony na podstawie wywiadów przeprowadzonych z przedstawicielami i przedstawicielkami organizacji pozarządowych oraz organizatorami i organizatorkami prywatnych inicjatyw. Stanowi centralną część projektu Studnia, którego celem jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o to, co naprawdę kryje się pod hasłem: „Zbuduj z nami studnię w Afryce!”. Kim są „my”? W którym dokładnie miejscu na kontynencie o powierzchni 30,37 mln km² powstanie studnia i kto o tym zadecyduje? Kto ją zbuduje i jaki będzie nasz udział? Czy naprawdę możemy zbudować studnię same/sami?

Spośród projektów wodnych, zrealizowanych w rzeczonym okresie, zdecydowałam się wybrać te, w przypadku których nie zdołałam samodzielnie znaleźć odpowiedzi na wszystkie nurtujące mnie pytania. Moja perspektywa była perspektywą laiczki. Nie jestem związana z żadną organizacją prowadzącą działalność w krajach Afryki, dotychczas nie byłam zaangażowana w działania na rzecz zapewnienia dostępu do wody w tej części świata. Raport nie uwzględnia również najbardziej rozpoznawalnych polskich podmiotów prowadzących działalność w zakresie bezpieczeństwa wodnego w najbiedniejszych krajach świata, z uwagi na kapitał ekonomiczny i symboliczny, który przekłada się na wysoki poziom zaufania społecznego. W raporcie chciałam zwrócić uwagę na mniejsze inicjatywy, często szerzej niezauważone, sytuujące się na obrzeżach aktywności pomocowej dla Afryki.


WERSJA ELEKTRONICZNA RAPORTU

MALTA FESTIVAL 2020


Projekt zrealizowany w ramach Programu Generator Malta, Malta Festival Poznań 2020

Using Format