WIZA-VIS to wydawniczy projekt artystyczny. Jego celem jest tworzenie gazety, której wersja drukowana dostępna jest dla osób przebywających w ośrodkach dla cudzoziemców i cudzoziemek w Polsce, a wersja elektroniczna dla wszystkich zainteresowanych czytelniczek i czytelników. Każdy numer kwartalnika skupia się na innym temacie przewodnim, a zaproszenie do pisania tekstów kierowane jest do migrantów i migrantek, uchodźczyń i uchodźców oraz ich sojuszników i sojuszniczek. 

WIZA-VIS to wspólna przestrzeń do wymiany doświadczeń związanych z migracją i byciem w Polsce, przekazywania sobie wsparcia i otuchy, edukacji i poznawania polskiej kultury i sztuki współczesnej zaangażowanej społecznie. Teksty publikowane są w oryginalnych wersjach językowych (rosyjski, czeczeński, ukraiński) z towarzyszącym tłumaczeniem na język polski.

Uchodźczynie i uchodźcy są najczęściej adresatkami i adresatami, odbiorczyniami i odbiorcami działań integracyjnych. WIZA-VIS chce być platformą aktywnego udziału, współautorstwa i stanowienia. 

Pierwszy numer, podejmujący temat drogi, został wydany dzięki Stypendium im. Bogny Olszewskiej przyznanemu Pameli Bożek w 2019 roku przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie i Fundację Nieograniczona. Stypendium służy upamiętnieniu przedwcześnie zmarłej pracownicy Muzeum, której postawa i zaangażowanie w kwestie społeczne były niezwykle istotne dla formowania programu z obszaru edukacji muzealnej.

WIZA-VIS #1 DROGA dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

https://artmuseum.pl/pl/publikacje-online/wiza-vis-nr-1-droga-publikacjaonline

Matronatów udzieliły: Fundacja “Ocalenie”, Stowarzyszenie “Dla Ziemi”, Fundacja Kobiety Wędrowne, Fundacja Dla Wolności, Fundacja EMIC.

***

The WIZA-VIS is a publishing art project. The project aims at creating a magazine, printed edition of which is made available to residents of centres for foreigners in Poland, while the digital edition is accessible to all interested readers. Every issue of the quarterly has one particular focus, and invitations to contribute articles is extended to female and male migrants and refugees as well as to their men and women allies. The WIZA-VIS is a shared space for exchange of experiences related to migration and being in Poland, transmission of support and comfort, education and learning about Polish culture and contemporary, socially engaged art.

Texts are featured in their original languages (Russian; Chechen; Ukrainian) with accompanying translations into Polish.

Women and men refugees tend to be addressees and recipients of integrative activities. The WIZA-VIS chooses to be a platform for active participation, co-authorship and self-constitution.

The first issue, focusing on the theme of the road, has been published thanks to the Bogna Olszewska Scholarship awarded to Pamela Bożek in 2019 by the Museum of Modern Art in Warsaw and the NIEOGRANICZONA [UNLIMITED] Bogna Olszewska Foundation. The scholarship serves to commemorate the untimely departed employee of the Museum, whose social attitude and engagement have been extraordinarily crucial in formulating its programme of museum education.

WIZA-VIS #1 DROGA, a digital version of the first issue, is available online at the Museum of Modern Art in Warsaw website:

https://artmuseum.pl/pl/publikacje-online/wiza-vis-nr-1-droga-publikacjaonline

WIZA-VIS #2 kwarantanny, a digital version of the second, special pandemic issue, is available online at the Labirynt Gallery of Lublin website:

https://labirynt.com/premiera-kwartalnika-wiza-vis-w-labiryncie/

Matronage has been bestowed by the following foundations and associations: Fundacja 'Ocalenie', Stowarzyszenie 'Dla Ziemi' ['For the Earth' Association]; Fundacja Kobiety Wędrowne; Fundacja dla Wolności; Fundacja EMIC; Stowarzyszenie Homo Faber

Using Format